GEREKLİ BELGELER
 

Ehliyet İçin Gerekli Evraklar

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Diploma fotokopisi veya öğrenim belgesi aslı
 • 18 yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Fark ehliyet kayıdı için ehliyet fotokopisi
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Sabıka Beyanı
 • Sağlık raporu
 • Adres beyanı

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Pasaportun noter tastikli tercümesi
 • Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi
 • Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıkasının olmadığına dair emniyet müdürlüklerinden alacağı belge
 • Sağlık raporu

 

YENİ EHLİYET (SÜRÜCÜ BELGESİ),KAYIP EHLİYET (SÜRÜCÜ BELGESİ) İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER

Kayıp Olan Sürücü Belgesi (Ehliyet) ve Yenilenecek Olan Sürücü Belgesi (Ehliyet) için ödenecek tutar nedir?

Sürücü belgesi (ehliyet)  kart bedeli ( 13,00TL) + Sürücü Belgesi (ehliyet) Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hizmet Bedeli ( 2TL) öder.

Yeni Sürücü Belgesi (Ehliyet) alacaklar için ödenecek tutar;

“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 37,00 TL

“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 200,00 TL

“A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 249,30 TL

“B” sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 751,70 TL

“B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 1.254,20 TL

Yeni Sürücü Belgesi (Ehliyet) alacaklar için gerekli belgeler;

1) Kimlik Belgesi

2) Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Sürücü Kursu Tarafından Verilen)

3) Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

4) Sürücü Sağlık Raporu (Sağlık raporu düzenlendiği tarih itibariyle 6 ay geçerlidir.)

5) Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

6) 1 adet biyometrik fotoğraf

7) Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

8) Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

 

 


Yazdır   e-Posta